KierkegardHeader

       Ὑποστηρικτὲς τοῦ Κίερκεγκωρ λένε ὅτι ἦταν μέν, γενικά, δυαλιστής, ἀλλὰ δὲν ἦταν Μανιχαϊστής, δὲν θεμελίωνε κάποια ἀγεφύρωτη, ἀσυμβίβαστη ἀντίθεση μεταξὺ ψυχῆς καὶ σώματος. Ὅριζε τὸν ἄνθρωπο ὡς μία ψυχοσωματικὴ σύνθεση, ἡ ὁποία σύνθεση ἐπιτυγχάνεται μὲ τὴν βοήθεια ἑνὸς τρίτου παράγοντα, ποὺ φέρει τὸ ὄνομα Πνεῦμα.

Σὲ μιὰ ἄλλη εὐκαιρία, ὁ Κίερκεγκωρ ἀναφέρει τὴν ὕπαρξη "Σύνθεσης τριῶν Στιγμῶν γιὰ μιὰ Τριλογία Ὅρων":
Mulighed, Virkelighed og Nødvendighed;
Tid, Evighed og Øjeblik;
Legeme, Sjæl og Aand.Ἀπὸ τὶς τρεῖς στιγμὲς, ἐρευνοῦμε τὴν τρίτη: "Legeme, Sjæl og Aand" δηλ. "Σῶμα, Ψυχὴ καὶ Πνεῦμα". Αὐτὴ ἦταν ἡ Ἀνθρωπολογία τοῦ Kierkegaard σύμφωνα μὲ τὸν Johannes Sløk (Die Anthropologie Kierkegaards. Rosenkilde und Bagger, Κopenhagen 1954) καὶ τὸν Gregor Malantschuk


Σχεδὸν ταυτοχρόνως, στὴν Ἑλλάδα, παρατηροῦμε τὴν ὕπαρξη ἐνδιαφέροντος γιὰ τὸν ἴδιο διαχωρισμὸ ἀπὸ τὸν Ἀπόστολο Μακράκη:

" Παράδειγμα κακῆς ἑρμηνείας τῆς Ἁγίας Γραφῆς στὴν μεταεπαναστατικὴ Ἑλλάδα, τὴν ἴδια, περίπου, περίοδο ποὺ μεγαλουργοῦσε ὁ Κίερκεγκωρ στὴν Δανία"
"Σῶμα, Ψυχὴ καὶ Πνεῦμα (τὸ Πνεῦμα ὡς τμῆμα τῆς θεϊκῆς Παντοδυναμίας), τὸ Τρισύνθετο τοῦ Ἀποστόλου Μακράκη"

(Εδώ μπορείτε να ξεφυλίσετε ολόκληρη τη μελέτη και να την κατεβάσετε σε αρχείο PDF. Με διπλό κλίκ μεγεθύνται οι σελίδες, ωστε να είναι ευανάγνωστες. Κρατήστε το ποντίκι πατημένο πάνω στη σελίδα και τραβήξτε την, όπως όταν ξεφυλίζετε ένα περιοδικό.)

Ὁ Θεολογικὸς Ἐπίλογος τοῦ θέματος "Ἀπόστολος Μακράκης" 

ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ ΗΤΟ Η ΕΡΕΥΝΑ ΤΩΝ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ ΤΟΥ ΑΠ. ΜΑΚΡΑΚΗ, ΒΑΣΕΙ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΟΥΤΟΣ ΗΡΜΗΝΕΥΣΕ ΤΗΝ Α.Γ. ΤΟΥΤΟ ΔΕ ΕΘΕΩΡΗΘΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟΝ, ΔΙΟΤΙ Ο Μ. ΕΠΗΡΕΑΣΕ ΠΛΗΘΟΣ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΟΧΗΝ ΤΟΥ, ΑΛΛΑ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ ΣΗΜΕΡΟΝ. ΕΓΕΝΕΤΟ ΜΙΑ ΜΙΚΡΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΙΣ ΤΩΝ ΘΕΟΛΟΓ. ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΠΟΧΗΣ ΤΟΥ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΔΙΑΦΑΝΗ Η ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΕΝ ΜΕΣΩ ΑΥΤΩΝ (ΣΥΓΓΕΝΕΙΑΣ, ΕΠΙΡΡΟΑΙ Κ.Λ.Π.). ΕΝ ΕΙΔΕΙ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑΣ, ΣΚΙΑΓΡΑΦΗΣΑΜΕ ΤΑΣ ΘΕΟΛΟΓ. ΒΑΣΕΙΣ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΟΥΤΟΣ ΕΛΑΒΕΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗΝ ΤΟΥ ΓΕΝΟΥΣ ΣΧΟΛΗΝ, ΚΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΜΕ ΤΑΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥΣ ΕΙΣ ΤΑΣ ΟΠΟΙΑΣ ΔΙΑΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΕΡΜΗΝ. ΑΥΤΟΥ ΕΡΓΟΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑΣ ΧΡΟΝΙΚΑΣ ΣΤΙΓΜΑΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ, ΚΑΘ’ ΩΣ ΟΥΤΟΣ ΠΑΡΕΞΕΚΛΙΝΕΝ ΕΚ ΤΗΣ ΟΡΘ. ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ. ΚΑΤΟΠΙΝ, ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΜΕ ΤΑ ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑ (ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΜΜΕΣΑ). ΚΑΤΑ ΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ ΤΟΥ ΗΜΕΤΕΡΟΥ ΘΕΜΑΤΟΣ, ΤΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Μ., ΠΕΡΙΣΥΝΕΛΕΞΑΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥ ΟΡΙΣΜΟΥΣ, ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΟΥΤΟΣ ΩΣ ΕΡΜΗΝ. ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΠΕΡΙΕΓΡΑΨΕ, ΚΑΘΩΣ ΕΠΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΟ ΝΕΟΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ, ΤΟ ΟΠΟΙΟΝ ΕΠΙΣΗΣ ΟΥΤΟΣ ΕΔΩΚΕ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔ. ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ. ΚΑΝΑΜΕ ΣΥΓΚΡΙΣΙΝ ΑΥΤΩΝ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΑΣ ΟΡΘ. ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗΣ, ΚΑΙ, ΚΑΤΟΠΙΝ, ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΑΜΕ ΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΟΣΩΝ ΔΙΕΤΕΙΝΕΤΟ ΕΞ ΕΚΕΙΝΩΝ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΕΦΗΡΜΟΖΕ.ΕΙΣ ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΝ ΜΕΡΟΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΑΜΕ ΤΑΣ ΕΡΜ. ΑΥΤΟΥ ΕΦΑΡΜΟΓΑΣ. ΕΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΑΜΕ ΤΑΣ ΕΡΜ. ΑΥΤΟΥ ΜΕΘΟΔΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΑΛΛΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Π.Δ., ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΟΥΤΟΣ ΕΠΙΣΗΣ ΗΡΜΗΝΕΥΣΕ. ΤΟ ΑΥΤΟ ΚΑΙ ΕΙΣ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΗΣ Κ.Δ., ΜΕ ΕΜΦΑΣΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΠΡΟΣ ΕΒΡΑΙΟΥΣ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ, ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΙΔΙΑΖΟΝΤΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΘΕΟΛΟΓΙΑΝ ΑΥΤΟΥ ΛΟΓΟΥΣ. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΩΣ ΑΝΑΦΕΡΑΜΕ ΟΤΙ ΤΟ ΕΡΜ. ΕΡΓΟΝ ΤΟΥ Μ. ΔΕΝ ΑΠΕΤΕΛΕΙ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟΝ ΤΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΤΟΥ, ΚΑΙ ΚΑΘ’ ΕΑΥΤΟ, ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΑ ΤΟ ΜΕΓΙΣΤΟΝ ΜΕΡΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΝ. ΑΝΤΙΘΕΤΩΣ, ΠΑΡΑΠΛΑΝΑ.
______________________________________________________________________

Λέξεις Κλειδιά: ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ «ΣΤΡΑΤΕΥΜΕΝΗΣ» ΕΡΜ. ΜΕΘΟΔΟΥ, ΔΕ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΠΑΡΑ ΜΟΝΟΝ ΕΡΜΗΝ. ΤΕΧΝΙΚΑΣ ΚΑΙ ΤΑΚΤΙΚΑΣ ΚΑΙ ΣΟΦΙΣΤΕΙΑΣ, ΠΑΡΑΠΛΑΝΑ ΔΙΔΟΝΤΑΣ ΙΔΙΚΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΧΩΡΙΑ, ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΥΕΙ ΚΑΝΟΝΑΣ ΟΙΚ. ΣΥΝΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΟΙΕΙ ΥΜΝΟΥΣ ΤΗΣ «ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ», ΛΕΓΕΙ ΟΤΙ ΥΠΟΣΤΑΣΙΣ – ΟΝ

(Περίληψη τῆς "Πύλης" τῆς Βιβλιοθήκης τοῦ Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν)
______________________________________________________________________

   

Ὁ Θεολογικὸς Ἐπίλογος τοῦ θέματος "Ἀπόστολος Μακράκης"

Πατῆστε στὸν παραπάνω τίτλο γιὰ νὰ τὸ δεῖτε στὸ pdf τοῦ scribd.


Σχόλια   

0 #1 roukalis 23-11-2013 23:46
Σύνθεση τριῶν Στιγμῶν γιὰ μιὰ Τριλογία Ὅρων:
Mulighed, Virkelighed og Nødvendighed;
Tid, Evighed og Øjeblik;
Legeme, Sjæl og Aand.

Ἀπὸ τὶς τρεῖς στιγμὲς, ἐρευνοῦμε τὴν τρίτη: "Legeme, Sjæl og Aand" δηλ. "Σῶμα, Ψυχὴ καὶ Πνεῦμα". Αὐτὴ ἦταν ἡ Ἀνθρωπολογία τοῦ Kierkegaard σύμφωνα μὲ τὸν Johannes Sløk (Die Anthropologie Kierkegaards. Rosenkilde und Bagger, Κopenhagen 1954) καὶ τὸν Gregor Malantschuk

__________________________________________
Σχεδὸν ταυτοχρόνως, στὴν Ἑλλάδα, παρατηροῦμε ἐνδιαφέρον γιὰ τὸν ἴδιο διαχωρισμό: " Παράδειγμα κακῆς ἑρμηνείας τῆς Ἁγίας Γραφῆς στὴν μεταεπαναστατικ ὴ Ἑλλάδα, τὴν ἴδια, περίπου, περίοδο ποὺ μεγαλουργοῦσε ὁ Κίερκεγκωρ στὴν Δανία"
"Σῶμα, Ψυχὴ καὶ Πνεῦμα (τὸ Πνεῦμα ὡς τμῆμα τῆς θεϊκῆς Παντοδυναμίας), τὸ Τρισύνθετο τοῦ Ἀποστόλου Μακράκη"
Παράθεση

Προσθήκη νέου σχολίου


Κωδικός ασφαλείας
Ανανέωση

Συνδεθείτε

Άλμπουμ - Κατηγορίες

Φωτο - Αλμπουμ